AGILE MINDSET
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ

Agile Mindset – это искусство управления мышлением, способность быстро перестраиваться и адаптироваться к постоянно меняющемуся ритму жизни в современном мире высоких скоростей.

ÇEVİK DÜŞÜNCƏ
MÜASIR REALLIĞLARDA

Agile Mindset — düşüncə idarəetmə sənətidir və eyni zamanda, yüksək sürətlə inkişaf edən müasir dünyada tez dəyişən həyat ritminə tez uyğunlaşmaq və adaptasiya etmək bacarığıdır.

webinarsbyHG@gmail.com

+(99477) 621-14-00

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ / İŞTIRAK ETMƏK

КТО ВЕДЕТ ВЕБИНАР?

КТО ВЕДЕТ ВЕБИНАР?

Халима Гамарлинская
бизнес коуч, консультант, врач-психиатр.

Сертифицированный тренер/консультант с 20-летнем опытом
проведения тренингов, консультаций, лекций в 100 ведущих азербайджанских компаний из разных секторов.

За ее плечами более 1000 часов тренингов и индивидуальных тренингов для 10 000 сотрудников.

VEBINARI KIM APARIR?

VEBINARI KIM APARIR?

Həlimə Qəmərlinskaya
Biznes kouç, konsultant, həkim-psixiatr.

Müxtəlif sektorlardan olan 100 aparıcı Azərbaycan şirkətində təlimlər, məsləhətlər, mühazirələr keçirməkdə 20 illik təcrübəsi olan sertifikatlı təlimçi / məsləhətçi.

10.000 işçi üçün 1000 saatdan çox tälim və fərdi təlimlər keçib.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ВЕБИНАРА

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ВЕБИНАРА

 • Что такое “Agile”? (ценности и принципы)
 • Что такое “Agile Mindset”?
 • Change Management — Готовность к изменениям
 • Адаптивность
 • Позитивное мышление
 • «Научиться отучиться» — как быть открытым к новым знаниям?

VEBINARIN ƏSAS MƏQAMLARI:

VEBINARIN ƏSAS MƏQAMLARI:

 • «Agile» nədir? (dəyərlər və prinsiplər)
 • «Agile mindset» nədir?
 • Change Management — Dəyişikliklərin idarə edilməsi
 • Uyğunlaşma
 • Pozitiv Düşünmə
 • Yeni biliklərə necə açıq olmaq?

ДЛЯ КОГО ВЕБИНАР:

ДЛЯ КОГО ВЕБИНАР:

Этот вебинар предназначен для тех, кому необходимо быстро адаптироваться под изменения окружения, бизнеса, требований клиента, условий реализации проектов.

В эту категорию относятся:

 • Специалисты, только пришедшие в компанию, либо работающие в компаниях с меняющейся стратегией и корпоративной культурой.
 • Менеджерам и топ-менеджерам компаний, для адаптации и мотивации своих сотрудников к новым условиям.
 • Собственникам бизнеса, для понимания куда и как менять ориентир своей стратегии.
 • Студентам, которые понимают, что классическое образование не есть основание для того, чтобы быть востребованным на рынке.

VEBINAR KİMLƏR ÜÇÜNDÜR:

VEBINAR KİMLƏR ÜÇÜNDÜR:

Bu vebinar ətraf mühitdəki dəyişikliklərə, işgüzar, müştəri tələblərinə və layihənin icrası şərtlərinə tez uyğunlaşmağı lazım olanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kimlər daxildir:

 • Mütəxəssislər kimlər ki, dəyişən bir strategiya və korporativ mədəniyyətə sahib olan şirkətlərdə çalışırlar.
 • Şirkətlərin menecerləri və top menecerləri kimlər ki, öz işçilərini yeni şərtlərə uyğunlaşdırmaq və həvəsləndirmək istəyir.
 • Biznes sahibləri kimlər ki, strategiyalarının istiqamətini harada və necə dəyişdirməli olduğunu bilmək istəyir.
 • Tələbələr kimlər ki, iş bazarda tələb olunan bacarıqlara hazıirlaşmaq istəyir.
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ / İŞTIRAK ETMƏK

ПО ОКОНЧАНИИ ВЕБИНАРА У ВАС:

ПО ОКОНЧАНИИ ВЕБИНАРА У ВАС:

 • Повысится адаптивность к новым условиям

 • Снизится ригидность к изменениям
 • Повысится мотивация на достижение результата
 • Возрастет понимание значимости постоянного саморазвития
 • Получите сертификат о прохождении после 2-х часов вебинара.

VEBINARIYANIN SONUNDA SIZD:

VEBINARIYANIN SONUNDA SIZD:

 • Yeni şərtlərə uyğunlaşma artacaq
 • Dəyişikliklərə sərtlik azalacaq
 • Nəticələrə nail olmaq üçün motivasiya artacaq
 • Davamlı özünü inkşaf etdirmənin vacibliyi dərk olunacaq.

ПАРТНЁРЫ / MÜŞTƏRILƏR

ПАРТНЁРЫ / MÜŞTƏRILƏR

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ / İŞTIRAK ETMƏK
ВЕРНУТЬСЯ К ВЕБИНАРАМ / WEBINARLARA GERI DÖNMƏK