«КТО ТЫ?» ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖЕНСКИЙ ВЕБИНАР

«КТО ТЫ?» ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖЕНСКИЙ ВЕБИНАР

ВЕБИНАР ДЛЯ ТЕХ, ХОЧЕТ РАЗВИВАТЬСЯ В СОГЛАСИИ С СОБОЙ.

Впервые женский психологический вебинар на двух языках от Халимы Гамарлинской для всех лиц прекрасного пола от 16-ти и выше.

Часто ли мы останавливаемся на передышку в потоке событий нашей жизни с вопросом, а кто я?

Кто я — это мое имя и фамилия, или дело чем я занимаюсь, польза, мои результаты, мой стиль, цвет волос, парфюм, мои друзья? Кто я вчера, сегодня и завтра?

Удовлетворена ли я собой и почему? Куда я двигаюсь дальше, правильный ли у меня выбор дела. Как ко мне относятся окружающие?

Как я выгляжу в их глазах как представительница прекрасного пола? Зачем мне развивать свое имя как бренд, как монетизировать репутацию и быть независимой от обстоятельств.

ÖZÜNÜ INKIŞAF ETMƏK İSTƏYƏN XANIMLAR ÜÇÜN VEBİNAR.

İlk dəfə 16 yaşdan yuxarı olan xanımlar üçün Halima Gəmərlinskayadan iki dildə psixoloji vebinar.

Həyatımdakı hadisələr axınında bir fasilə üçün nə qədər dayanırıq, bəs mən kiməm?

Mən kiməm — bu mənim adım və soyadımdır, ya da nə edirəm, faydam, nəticələrim, tərzim, saç rəngim, ətirim, dostlarım? Mən dünən, bu gün və sabah kiməm?

Özümdən razıyam və niyə? Hara gedirəm, düzgün iş seçimi etmişəm? Başqaları mənim haqqımda necə düşünürlər?

Onların gözlərində qadın kimi necə görünürəm? Niyə adımı brend olaraq inkişaf etdirməliyəm, nüfuzumu necə qazanmalıyam və şəraitdən necə asılı olmamalıyam.

webinarsbyHG@gmail.com

+(99477) 621-14-00

Оплата 20 AZN. | Ödəniş 20 AZN.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ / İŞTIRAK ETMƏK

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

 • Как ответить на вопрос «Кто я?»
 • Как понять, насколько ты сделал верный выбор в своем деле?
 • Что такое сегодня «Личный бренд»
 • Внутренние преграды свободы действий, инструменты работы с сомнениями и страхами.
 • Как провести аудит своей реальности?
 • Алгоритм развития своей личной значимости.

MÜZAKIRƏ ÜÇÜN SUALLAR:

MÜZAKIRƏ ÜÇÜN SUALLAR:

 • «Mən kiməm?» sualına necə cavab vermək olar
 • İşinizdə nə qədər düzgün seçim etdiyinizi necə başa düşmək olar?
 • Bu gün Şəxsi Brend nədir?
 • Fəaliyyət azadlığına daxili maneələr, şübhə və qorxu ilə mübarizə vasitələri.
 • Gerçəkliyinizi necə yoxlamaq olar?
 • Şəxsi əhəmiyyətinin inkişafı üçün alqoritm.

КТО ВЕДЕТ ВЕБИНАР?

КТО ВЕДЕТ ВЕБИНАР?

Халима Гамарлинская
бизнес коуч, консультант, врач-психиатр.

Сертифицированный тренер/консультант с 20-летнем опытом
проведения тренингов, консультаций, лекций в 100 ведущих азербайджанских компаний из разных секторов.

За ее плечами более 1000 часов тренингов и индивидуальных тренингов для 10 000 сотрудников.

VEBINARI KIM APARIR?

VEBINARI KIM APARIR?

Həlimə Qəmərlinskaya
Biznes kouç, konsultant, həkim-psixiatr.

Müxtəlif sektorlardan olan 100 aparıcı Azərbaycan şirkətində təlimlər, məsləhətlər, mühazirələr keçirməkdə 20 illik təcrübəsi olan sertifikatlı təlimçi / məsləhətçi.

10.000 işçi üçün 1000 saatdan çox tälim və fərdi təlimlər keçib.

ПРОГРАММА 2-Х ЧАСОВОГО ВЕБИНАРА:

ПРОГРАММА 2-Х ЧАСОВОГО ВЕБИНАРА:

Что такое изменения
— понятие и виды изменений;
— значение изменений для развития людей и организаций.

Причины проведения изменений
— внешние и внутренние двигатели перемен;
— рассмотрение причин изменений, производимых в компании.

Психологические основы изменений, который должен знать каждый руководитель.

Что такое зона «комфорта» на самом деле?

Где скрываются ресурсы для проведения ресурсов?

Что и как лучше делать? Самим инициировать изменения или ждать «волшебный пендель»?

Причины сопротивления изменениям. Как их убрать?

Алгоритм проведения изменений.

Про инициативу – что важно знать?

Методология преподавания
— Интерактивный вебинар включает в себя немного теории, работу в группах, элементы фасилитации и решение кейсов
— Вебинар сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском и азербайджанском языке.

2 SAATLIQ VEBINARIN PROQRAMI:

2 SAATLIQ VEBINARIN PROQRAMI:

Dəyişikliklər nədir:
— dəyişikliklərin anlayışı və növləri;
— İnsanların və təşkilatların inkişafı üçün dəyişikliyin əhəmiyyəti.

Dəyişikliklərin səbəbləri:
— xarici və daxili dəyişiklik mühərrikləri;
— şirkətdə edilən dəyişikliklərin səbəblərinin nəzərdən keçirilməsi.

Hər liderin bilməli olduğu dəyişikliyin psixoloji əsası.

«Komfort zonası» əslində nədir?

Resursların yerləşdirilməsi üçün mənbələr harada gizlənir?

Nəyi və necə etmək yaxşıdır? Dəyişikliklərə özüm başlamalıyam?

Dəyişməyə müqavimət göstərməyin səbəbləri. Onları necə aradan qaldırmaq olar?

Dəyişikliklər etmək alqoritmi.

Təşəbbüs haqqında nə bilmək vacibdir?

Tədris metodikası
— İnteraktiv vebinar müəyyən dərəcədə, nəzəriyyə, qrup işi, fasilitasiya və keyslərin tətbiqini əhatə edir.
— Vebinar xüsusi hazırlanmış təlim materialları ilə müşayiət olunur və rus və azərbaycan dillərində aparılır.

ДЛЯ КОГО ВЕБИНАР:

ДЛЯ КОГО ВЕБИНАР:

Этот вебинар предназначен для тех, кому необходимо быстро адаптироваться под изменения окружения, бизнеса, требований клиента, условий реализации проектов.

В эту категорию относятся:

 • Специалисты, только пришедшие в компанию, либо работающие в компаниях с меняющейся стратегией и корпоративной культурой.
 • Менеджерам и топ-менеджерам компаний, для адаптации и мотивации своих сотрудников к новым условиям.
 • Собственникам бизнеса, для понимания куда и как менять ориентир своей стратегии.
 • Студентам, которые понимают, что классическое образование не есть основание для того, чтобы быть востребованным на рынке.

VEBINAR KİMLƏR ÜÇÜNDÜR:

VEBINAR KİMLƏR ÜÇÜNDÜR:

Bu vebinar ətraf mühitdəki dəyişikliklərə, işgüzar, müştəri tələblərinə və layihənin icrası şərtlərinə tez uyğunlaşmağı lazım olanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kimlər daxildir:

 • Mütəxəssislər kimlər ki, dəyişən bir strategiya və korporativ mədəniyyətə sahib olan şirkətlərdə çalışırlar.
 • Şirkətlərin menecerləri və top menecerləri kimlər ki, öz işçilərini yeni şərtlərə uyğunlaşdırmaq və həvəsləndirmək istəyir.
 • Biznes sahibləri kimlər ki, strategiyalarının istiqamətini harada və necə dəyişdirməli olduğunu bilmək istəyir.
 • Tələbələr kimlər ki, iş bazarda tələb olunan bacarıqlara hazıirlaşmaq istəyir.

Оплата 20 AZN. | Ödəniş 20 AZN.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ / İŞTIRAK ETMƏK

ПО ОКОНЧАНИИ ВЕБИНАРА У ВАС:

VEBINARIYANIN SONUNDA SIZD:

 • Повысится адаптивность к новым условиям
 • Снизится ригидность к изменениям
 • Повысится мотивация на достижение результата
 • Возрастет понимание значимости постоянного саморазвития
 • Yeni şərtlərə uyğunlaşma artacaq
 • Dəyişikliklərə sərtlik azalacaq
 • Nəticələrə nail olmaq üçün motivasiya artacaq
 • Davamlı özünü inkşaf etdirmənin vacibliyi dərk olunacaq.

ПАРТНЁРЫ / MÜŞTƏRILƏR

ПАРТНЁРЫ / MÜŞTƏRILƏR

Оплата 20 AZN. | Ödəniş 20 AZN.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ / İŞTIRAK ETMƏK
ВЕРНУТЬСЯ НА САЙТ / SAYTA GERI DÖNMƏK