СТОП СТРЕСС!

STOP STRES!

Стресс в нашей жизни – явление неизбежное. Это реакция организма на непривычные жизненные ситуации. Отдать приказ организму «Не реагировать» невозможно. Так устроена природа человека. Научиться распознавать стрессовые факторы и эффективно управлять своими реакциями Вы сможете после участия в нашем вебинаре

Stressin təbiəti sahəsində tanınmış tədqiqatçı Hans Selye demişdi: «Stress həyatın iksiridir.» Maraqlı səsələnir. Axı, stressin həmişə xoşagəlməz emosiya olmasına və həyatımıza fayda vermədiyinə alışmışıq. Bu da ən böyük səhvdir. Bu, bədənin qeyri-adi həyat vəziyyətlərinə reaksiyasıdır. Orqanizmə “cavab vermə” əmri vermək mümkün deyil. Bu insanın təbiətidir. Stress amillərini tanımağı və təlimimizdə iştirak etdikdən sonra reaksiyalarınızı səmərəli idarə etməyi öyrənə bilərsiniz.

webinarsbyHG@gmail.com

+(99477) 621-14-00

Оплата 20 AZN. | Ödəniş 20 AZN.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ / İŞTIRAK ETMƏK

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТНИКОВ:

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТНИКОВ:

Участники обучатся практическим, некоторым методам и способам преодоления стрессоров. Так же изменится восприятие стрессоров и стресса как результата воздействия этих стрессоров на ход повседневной жизни.

İŞTIRAKÇILARIN GÖZLƏNILƏN NƏTICƏLƏR:

İŞTIRAKÇILARIN GÖZLƏNILƏN NƏTICƏLƏR:

Olaraq iştirakçılar stresi aradan qaldırmağın bəzi praktiki üsulları və yollarını öyrənəcəklər. Bu stressorların gündəlik həyat tərzinə təsiri nəticəsində stres və stresin qavrayışı da dəyişəcək Məqsəd və vəzifələri təyin etmək və ünsiyyəti inkişaf etdirmək üçün mövcud strategiyanı yaxşılaşdırmaq imkanı əldə edəcəklər.

КТО ВЕДЕТ ВЕБИНАР?

КТО ВЕДЕТ ВЕБИНАР?

Халима Гамарлинская
бизнес коуч, консультант, врач-психиатр.

Сертифицированный тренер/консультант с 20-летнем опытом
проведения тренингов, консультаций, лекций в 100 ведущих азербайджанских компаний из разных секторов.

За ее плечами более 1000 часов тренингов и индивидуальных тренингов для 10 000 сотрудников.

VEBINARI KIM APARIR?

VEBINARI KIM APARIR?

Həlimə Qəmərlinskaya
Biznes kouç, konsultant, həkim-psixiatr.

Müxtəlif sektorlardan olan 100 aparıcı Azərbaycan şirkətində təlimlər, məsləhətlər, mühazirələr keçirməkdə 20 illik təcrübəsi olan sertifikatlı təlimçi / məsləhətçi.

10.000 işçi üçün 1000 saatdan çox tälim və fərdi təlimlər keçib.

ПРОГРАММА 2-Х ЧАСОВОГО ВЕБИНАРА:

2 SAATLIQ VEBINARIN PROQRAMI:

Программа вебинара:
1. Стресс, и факторы, вызывающие его;
2. Существующие категории стрессоров-факторов:
— неподвластные нам;
— подвластные нам;
— возникающие сугубо из-за различных типов мышления;
3. Причины психологических и профессиональных стрессов;
4. Методы преодоления по каждой категории стрессоров;
5. Стратегии управления стрессом в-целом;
6. Методы и способы релаксации в течении короткого времени;
7. Упражнения, задачи и игры в ходе практического обучения методам;

Программа вебинара:
1. Stress və ona səbəb olan amillər;
2. Mövcud stress-faktor qrupları:
— bizə tabe olan;
— bizə tabe olmayan;
— sırf fərqli düşüncə tərzi səbəbindən yaranan;
3. Psixoloji və peşə stressinin səbəbləri;
4. Stressorlarin hər bir kateqoriyası üçün aradan qaldırılması üsulları;
5. Ümumi stress idarəetmə strategiyaları;
6. Stress yaradan münaqişələrin səbəbləri və oların həll yolları;

ДЛЯ КОГО ВЕБИНАР:

ДЛЯ КОГО ВЕБИНАР:

Этот вебинар предназначен для тех, кому необходимо быстро адаптироваться под изменения окружения, бизнеса, требований клиента, условий реализации проектов.

В эту категорию относятся:

 • Специалисты, только пришедшие в компанию, либо работающие в компаниях с меняющейся стратегией и корпоративной культурой.
 • Менеджерам и топ-менеджерам компаний, для адаптации и мотивации своих сотрудников к новым условиям.
 • Собственникам бизнеса, для понимания куда и как менять ориентир своей стратегии.
 • Студентам, которые понимают, что классическое образование не есть основание для того, чтобы быть востребованным на рынке.

VEBINAR KİMLƏR ÜÇÜNDÜR:

VEBINAR KİMLƏR ÜÇÜNDÜR:

Bu vebinar ətraf mühitdəki dəyişikliklərə, işgüzar, müştəri tələblərinə və layihənin icrası şərtlərinə tez uyğunlaşmağı lazım olanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kimlər daxildir:

 • Mütəxəssislər kimlər ki, dəyişən bir strategiya və korporativ mədəniyyətə sahib olan şirkətlərdə çalışırlar.
 • Şirkətlərin menecerləri və top menecerləri kimlər ki, öz işçilərini yeni şərtlərə uyğunlaşdırmaq və həvəsləndirmək istəyir.
 • Biznes sahibləri kimlər ki, strategiyalarının istiqamətini harada və necə dəyişdirməli olduğunu bilmək istəyir.
 • Tələbələr kimlər ki, iş bazarda tələb olunan bacarıqlara hazıirlaşmaq istəyir.

Оплата 20 AZN. | Ödəniş 20 AZN.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ / İŞTIRAK ETMƏK

ПО ОКОНЧАНИИ ВЕБИНАРА У ВАС:

VEBINARIYANIN SONUNDA SIZD:

 • Повысится адаптивность к новым условиям
 • Снизится ригидность к изменениям
 • Повысится мотивация на достижение результата
 • Возрастет понимание значимости постоянного саморазвития
 • Yeni şərtlərə uyğunlaşma artacaq
 • Dəyişikliklərə sərtlik azalacaq
 • Nəticələrə nail olmaq üçün motivasiya artacaq
 • Davamlı özünü inkşaf etdirmənin vacibliyi dərk olunacaq.

ПАРТНЁРЫ / MÜŞTƏRILƏR

ПАРТНЁРЫ / MÜŞTƏRILƏR

Оплата 20 AZN. | Ödəniş 20 AZN.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ / İŞTIRAK ETMƏK
ВЕРНУТЬСЯ НА САЙТ / SAYTA GERI DÖNMƏK