ЗНАЧЕНИЕ EQ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ

Вебинар «Значение EQ в достижении целей» позволит повысить личную эффективность, улучшить межличностные коммуникации в управлении и партнерстве, научат управлять эмоциями в переговорах и конфликтах.

Превратите свои эмоции в эмоциональную компетенцию!

MƏQSƏDLƏRƏ ÇATMAQDA EQ ZƏKANIN ƏHƏMIYYƏTI

«Məqsədlərə çatmaqda emosional zəkanın əhəmiyyəti» adlı vebinar şəxsi effektivliyi artıracaq, idarəetmə və tərəfdaşlıq münasibətlərarası ünsiyyəti yaxşılaşdıracaq, danışıqlarda və münaqişələrdə emosiyalarınızı necə idarə etməyi öyrədəcək.

Emosiyalarınızı öz emosional
səriştəyə çevirin!!

webinarsbyHG@gmail.com

+(99477) 621-14-00

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ / İŞTIRAK ETMƏK

КТО ВЕДЕТ ВЕБИНАР?

КТО ВЕДЕТ ВЕБИНАР?

Халима Гамарлинская
бизнес коуч, консультант, врач-психиатр.

Сертифицированный тренер/консультант с 20-летнем опытом
проведения тренингов, консультаций, лекций в 100 ведущих азербайджанских компаний из разных секторов.

За ее плечами более 1000 часов тренингов и индивидуальных тренингов для 10 000 сотрудников.

VEBINARI KIM APARIR?

VEBINARI KIM APARIR?

Həlimə Qəmərlinskaya
Biznes kouç, konsultant, həkim-psixiatr.

Müxtəlif sektorlardan olan 100 aparıcı Azərbaycan şirkətində təlimlər, məsləhətlər, mühazirələr keçirməkdə 20 illik təcrübəsi olan sertifikatlı təlimçi / məsləhətçi.

10.000 işçi üçün 1000 saatdan çox tälim və fərdi təlimlər keçib.

ЦЕЛИ ВЕБИНАРА

ЦЕЛИ ВЕБИНАРА

  • Сформировать понимание закономерностей возникновения эмоций.
  • Освоить технологии и приемы управления собственным эмоциональным состоянием.
  • Развить эмоциональную компетентность в общении с другими людьми.
  • Структурировать теоретическую и практическую базу для использования эмоционального интеллекта в жизни и бизнесе.

VEBINARIN MƏQSƏDLƏRI:

ЦЕЛИ ВЕБИНАРА

  • Duyğuların nümunələri haqqında bir anlayış formalaşdırmaq.
  • Öz emosional vəziyyətinizi idarə etmək üçün texnologiyaları və üsulları mənimsələmək.
  • Digər insanlarla ünsiyyətdə emosional bacarığı inkişaf etdirmək.
  • Həyatda və işdə emosional zəkanın istifadəsinin nəzəri və praktik əsaslarını qurmaq.

АУДИТОРИЯ КУРСА:

АУДИТОРИЯ КУРСА

Специалисты: руководители всех уровней, HR-специалисты, психологи, тренеры, консультанты, менеджеры по продажам, все, кто работает с людьми или в сервисных компаниях.

Все, кто желает повысить свою эмоциональную компетентность, научиться управлять собственными эмоциями, избегать эмоциональных «ловушек» и управлять стрессами, выстраивать успешные коммуникации.

VEBINAR KIMLƏR ÜÇÜNDÜR:

VEBINAR KIMLƏR ÜÇÜNDÜR:

Mütəxəssislər: bütün səviyyəli menecerlər, HR mütəxəssisləri, məsləhətçilər, satış menecerləri, müştərilərlə və ya xidmət şirkətlərində işləyən hər kəs.

Emosional bacarıqlarını artırmaq, öz duyğularını idarə etmək, emosional «tələlərdən» qaçınmaq və stresi idarə etmək, uğurlu ünsiyyət qurmaq istəyən hər kəs.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ / İŞTIRAK ETMƏK

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КЕЙСЫ:

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КЕЙСЫ:

Мы будем практиковаться и вы сможете поднять уровень своего эмоционального интеллекта, а также пройдете тестирование, и рассмотрим интересные примеры.

İŞ ALƏTLƏRI VƏ PRAKTIKI MƏSƏLƏLƏR:

İŞ ALƏTLƏRI VƏ PRAKTIKI MƏSƏLƏLƏR:

Praktiki məsələləri həll etməklə siz emosional zəkanızın səviyyəsini qaldıra biləcəksiniz. Bununla yanaşı testdən keçəcəksiniz və maraqlı nümunələri nəzərdən keçirə biləcəksiniz.

ПАРТНЁРЫ / MÜŞTƏRILƏR

ПАРТНЁРЫ / MÜŞTƏRILƏR

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ / İŞTIRAK ETMƏK
ВЕРНУТЬСЯ К ВЕБИНАРАМ / WEBINARLARA GERI DÖNMƏK